خدمات مرکز تخصصی مـاساژ دکتر نـدا احمـدیـان

خدمات ماساژ یوگا مدیتیشن سبک مدرن آلمان استفاده از تکنیک های دیپ هندیگ سنسورینت هات بادی و آنتی دپ و تخلیه انرژیکی. کلیه ماساژها تنها با قوای دو دست بدون استفاده از ابزارها و دستگاهها انجام میشود.من معتقدم در انحام یک ماساژ موفق،تنها حرکت انرژی،انتقال انرژی و هنر برقراری ارتباط دستها با بدن شما ،یک ماساژ را دل انگیز لذت بخش و تاثیر گزار میکند.برخی از نام های ماساژهای آلمانی:ماساژ اسلو Slow,ماساژ هدلسHeadless,ماساژ تنترا Tantra,ماساژ لومی لومیlomi Lomi،ماساژ دیپ اویل Deep Oil هستند خدمات طب سوزنی و سنتی پیشرفته جهت جوانسازی رفع چروک ازبسن بردن بافت چربی و خارج کردن انرژیهای منفی خدمات رفع موهای بدن با کرمهای درجه یک آلمانی فشیال تخصصی بادی و صورت استفاده از ژل ها پودرها لوشن ها کرم ها و شیرهای بادی حهت براق سازی شفاف سازی سفید سازی بادی رفع بوی نامطبوع بادی رفع خشکی بدن برند درجه یک باباریا تکنیک های ماساژ و مدل ها::در دنیای مدرن امروزی خدمات ماساژ بسیار متفاوت از دوران قبل میباشد.

دیگر خبری از فشارهای بدنی،تحریک آستانه دردی،قرمزی،التهاب پوست نیست.تکنیک های ندرن ماساژهای آلمان بسیار بسیار متفاوت از ماساژهای شرقی وآسیای میانه هستند.در این ماساژها،ماساژ مانند یک داستان برایتان انجام نیشود.یم مقدمه دارد یک موخره دارد.یک هدف کلی داخل ماساژ دنبال میشود.در کل ماساژ غربی توجه مضاعفی به آناتومی،فیزیولوژی و حرکت انرژیها داخل بدن دارد.در ماساژهای مدرن امروزی ماساژهای تخصصی تری بنام ماساژ فرمدهی،ماساژهای لاغری،زیبایی وجود دارند.در این ماساژها با هدف از بین بردن بافت چربی و پراکنده شدن آنها و در نهایت شکسته شدن بافت چربی،هدف نهایی این ماساژها هستند.

در مل تکنیکهای یک ماساژ آلمانی جسم شما را دعوت میکند به یک آرامش عمیق،به یک ادراک کامل قوای لامسه،ذهن بیدار است،قوای ذهن درطول ماساژ پرسشگراست.با جسم گفتگو دارد.از جسم سوال میکند.چاکراهای بدن باز میشوند.وقتی چاکراهای بدن باز میشوند،حرکت انرژیها آغاز میگردد.انرژیهای جدید می آیند.انرژیهای کهنه و منفی خارج میگردند. امیدوارم که توانسته باشم بعنوان یک ماساژتراپیست،شمارا با دنبای درونتون آشنا کنم.باشد که شما را در حال استفاده ازین خدمات ببینم.و به این ادراک فکری رسیده باشید که ماساژ شمارا جوان،شاداب،سلامت میکند،ماساژ از بیمارها دورتان میکند،جوان میمانید شاداب میمانید.

ماساژ هدلس

ماساژ اسلو

ماساژ تنترا

ماساژ لومی