تنها دارنده 8 تندیس طلایی ماساژ از کشور آلمان ایران و دانشگاه آیدین ترکیه در کل کشور رتبه برتر بانوان برندآفرین کار آفرین کل کشور در رشته ماساژ درمانی برند ترند و برتر ماساژ کل کشور